Ridläger

Igångsättningsläger (god ridvana krävs)

Vi åker till Kungsbacka och rider hem hästarna därifrån. Hälften av hästarna första dagen och resten andra dagen. Medtag matsäck. Samling 8:30 i stallet, räkna med att det tar några timmar innan vi är hemma.

Ridläger

Igångsättningsläger (god ridvana krävs)

Vi åker till Kungsbacka och rider hem hästarna därifrån. Hälften av hästarna första dagen och resten andra dagen. Medtag matsäck. Samling 8:30 i stallet, räkna med att det tar några timmar innan vi är hemma.

Ridläger

Igångsättningsläger (god ridvana krävs)

Vi åker till Kungsbacka och rider hem hästarna därifrån. Hälften av hästarna första dagen och resten andra dagen. Medtag matsäck. Samling 8:30 i stallet, räkna med att det tar några timmar innan vi är hemma.

Långritt

Långritt till sommarhagen (god ridvana krävs)

Vi samlas kl 9:00 för långritt till Kungsbacka där vi släpper hästarna på efterlängtat bete, vi äter något efter vägen och åker gemensamt bil hem till stallet någon gång mitt på dagen.

Pris inklusive mat och dricka

Ridläger

Träningsläger (minst 4 års ridvana)

Hoppning och markarbete

Torsdag 8 juli - lördag 10 juli kl 09:00-15:30

2 ridpass per dag samt teori. Medtag matsäck

Ridläger

Träningsläger (minst 4 års ridvana)

Hoppning och markarbete

Torsdag 8 juli - lördag 10 juli kl 09:00-15:30

2 ridpass per dag samt teori. Medtag matsäck

Ridläger

Träningsläger (minst 4 års ridvana)

Hoppning och markarbete

Torsdag 8 juli - lördag 10 juli kl 09:00-15:30

2 ridpass per dag samt teori. Medtag matsäck

Ridläger

Ridläger (minst 2 års ridvana)

Fredag 13 augusti - Söndag 15 augusti kl 14:00-17:30

1 ridpass per dag+ teori. Indelning i 2 grupper efter ridvana. Medtag matsäck

Man kan lägga ihop för- och eftermiddagsläger till en heldag och stanna kvar mellan 12:30-14:00, medtag matsäck för lunch.